Menu

Students

List of Ph.D. Students

Student’s e-mail ID is next to their name in italics eg. xyz.sscu.iisc.ernet.in

 1. Rikhia Ghosh (rikhiag)B. Bagchi
 2. Karthik R (rkarthik)S. Natarajan
 3. Sushrutha S (sushshivu) S. Natarajan
 4. Pavan M S (mspavan)T.N. Guru Row
 5. Ritesh Dubey (ritesh)G.R. Desiraju
 6. Tamilarasan S (tamilarasan)S. Natarajan
 7. Sukanti Behera (sukanti)C. Shivakumara
 8. Lokesh (lokesh) N. Suryaprakash
 9. Somnath Mondal (somnathmondal)H.S. Atreya
 10. Anjan Banerjee (anjan)A. K. Shukla
 11. K. Durga Prasad ( kdprasad)T. N. Guru Row
 12. Sayantan Mazumdar (sayantan) A. J. Bhattacharyya
 13. Joydeep Dhar (jdhar)S.A.Patil
 14. Arijit Mukherjee (a.mukherjee) G. R. Desiraju
 15. Sunder Rajan A. (sundar) A. K. Shukla)
 16. Shivanand M. Pudakalakatti (pudakalakattism) H. S. Athreya, NMRC
 17. Sachin Rama Chaudhari (sachin) N. Suryaprakash, NMRC
 18. Susmita Roy (suschem) B. Bagchi
 19. Somnath Pal (somnath_0903) D. D. Sarma
 20. Vaishakhi Mohanta (vaishakhi) S. A.Patil & G. Madras, CE
 21. T. Srinu (srinut) G. R. Desiraju
 22. V M L Durga Prasad Goli (gvmldurgaprasad) S.Ramasesha
 23. Sajesh P. Thomas (sajesh) T. N. Guru Row
 24. Amol Gopalrao Dikundwar (amol_diku) T. N. Guru Row
 25. Rajib Biswas (rajib) B. Bagchi
 26. K. Catherine Kanimozhi ( kanimozhi)S.A. Patil
 27. U. Venkateswara Reddy (N. Sruyaprakash, NMRC )
 28. Konda Shiva (A. J. Bhattacharyya & S. Asokan, IS )
 29. Ravula Thirupathi (H. S. Athreya, NMRC & E. N Prabhakaran, OC)
 30. Supti Das (A. J. Bhattacharyya)
 31. S. Raja Bhaskar Kanth (raja ) S. A. Patil
 32. Gariman Jaipuria (gjaipuria) H.S. Athreya, NMRC
 33. Somnath Ghosh (somnath) H. N. Vasan
 34. Bhaskar Devu Mukri (bhaskarm) M. S. Hegde
 35. Dipankar Saha (s.dipankar) T. N. Guru Row
 36. Anushika Thakur ( anushikha.thakur)H. S. Athreya, NMRC
 37. Gitish Kishor Dutta (S. A. Patil)
 38. Debajit Sharma (S. Natarajan)
 39. Sankeerth Hebbar (N. Suryaprakash, NMRC )
 40. Srinivasa Rao Varanasi (S. Yashonath)
 41. Simil Thomas (S. Ramasesha)
 42. Arpan Kundu (B. Bagchi)
 43. Suryoday Prodhan (suryodayp)S. Ramasesha
 44. Subhradeep Mistry (S. Natarajan)
 45. Manish Kumar Mishra (G.R. Desiraju)
 46. Vaishali Sharma M ( Vaishali)T.N. Guru Row & M. Giridhar, CE)
 47. Sudeshana Sen (sudeshna) A.J. Bhattacharyya
 48. Indrani Pal (indrani) N. Suryaprakash & Prof. H.S. Atreya, NMRC
 49. Biswarup Ash (biswarup) S. Yashonath
 50. Shyamashis Das (skdas) D.D. Sarma/li>
 51. N. Thanganayaki (Jayaram V & K.P.J. Reddy, AE)
 52. Dodda Dhiraj Kumar (Jayaram V & K.P.J. Reddy, AE)
 53. Sharada.G (sharada)(DDsarma)
 54. Ajay Kumar jana (ajayana),(S.Natarajan)
 55. Rekha.M (rekham)(Anshu pandey)
 56. Shaunak Chakraborty(shaunak)(G.R.Desiraju)
 57. Subhra Gope(subhra-research)(A.J.Bhattacharyya)
 58. TamilSelvam(tamilm)(A.J.Bhattacharyya)
 59. Sandeep Kumar Mishra>(sandeep)(N.Suryaprakash-NMR)
 60. Subhankar Saha(subho.chem09)(G.R.Desiraju)
 61. Suman Das(sumandas)(A.J.Bhattacharyya and T.N.Guru Row)
 62. Tushita Mokhopadhyay(tushita_chemistry)(Satish Patil)

Int. Ph.D. Students

 1. Tirthankar Dutta (tirthankar) S. Ramasesha
 2. Anirban Chakravarty (anirban) D. D. Sarma
 3. Anupama Ghosh (anupamag) C. N. R. Rao
 4. Sumanta Mukherjee (sumanta) D. D. Sarma
 5. Rakesh Sharan Singh (rakesh ) B. Bagchi
 6. Barun Das (barun) C. N. R. Rao
 7. Mantu Santra (mantu) B. Bagchi
 8. Soumit Sankar Mandal (soumit) A. J. Bhattacharyya
 9. Rumpa Pal (rumpa) T. N. Guru Row
 10. Saikat Banerjee (saikat) B. Bagchi
 11. Saurav Bhattacharya (saurav ) S. Natarajan
 12. Soham Mukherjee (soham)D.D. Sarma
 13. Sourav Laha (laha ) S. Natarajan
 14. Shiv Kumar (shiv) Satish Patil
 15. A Gitanjali (gitanjali)H.S. Atreya
 16. Shaon Sahoo (shaon ) S. Ramasesha
 17. Ramanpreet Kaur (raman) T .N. Guru Row
 18. Narayan Karthik (karthik) A. J. Bhattacharyya
 19. Banabir Pal (banabir) D.D. Sarma)

Research Associates

 1. Anusooya Pati (anusooya ) S. Ramasesha
 2. Ravi Kumar (A. K. Shukla)
 3. Suresh Kumar (A. K. Shukla)
 4. Sunil Varughese (s.varughese) G. R. Desiraju
 5. Sumi Joseph (sumyjoseph) G.R. Desiraju
 6. Parveen Kumar (S. Yashonath)
 7. Amrita Singh (amrita)D.D. Sarma
 8. Seetha Leksmi Sunil (s.seetha ) T.N. Guru Row
 9. Chitra Rajappa (chitra) S. Yashonath
 10. Suresh P. (suresh)S. Patil)
 11. J. Jayaraju (jraju7 ) Satish Patil
 12. Gargi Dutta (gargi)M.S. Hegde
 13. Manaswita Nag (manaswita)D. D. Sarma
 14. Kafeel Ahmed Siddiqui (kafeel)G. R. Desiraju
 15. Sandeep Ghosh (ghosh)C. N. R. Rao
 16. Girish K. S. (girishaks) T.N. Guru Row
 17. Mallari A. Naik (mallari)Satish Patil
 18. Venkatramaiah (Satish Patil)
 19. Gnanavel M. (gnanavel)A. J. Bhattacharyya
 20. Jugeshwar Singh K. (M. S. Hegde)
 21. Gunin Saikia (gunin)D. D. Sarma
 22. Rujutha R.Doshi(rujutadoshi ) T.N. Guru Row
 23. Angshuman Nag( angshu )D.D. Sarma
 24. Bharati Panigrahy(bharatip )D.D. Sarma
 25. Anirban Chakrabarthy(anirban) D.D. Sarma

Project Assistants

 1. Satya Sai Ramakrishna Raj (S. Ramasesha)
 2. Sarmistha Sarkar (B. Bagchi)
 3. Abhijit Hazarika (D.D. Sarma)
 4. Sanjit Kumar Parida (M.S. Hegde)
 5. Bhuvaneswari S. (S. Yashonath)
 6. Rajendra H.B. (A. J. Bhattacharyya)
 7. Lalithalakshmi B V (T. N. Guru Row)
 8. Jalajakshi (A. K. Shukla)
 9. Kishore Reddy (T. N. Guru Row)
 10. Siddharth Tiwari (G. R. Desiraju)
 11. Chethan Sharma (K. J. Rao)
 12. Harinath Reddy R (V. Jayaram)
 13. Kalyani (B. Bagchi)
 14. Ravindra Kumar (S. Patil)
 15. Harinath Reddy R (V. Jayaram)
 16. Manu Patel (A. J. Bhattacharyya)
 17. Anoop P. Simha(T. N. Guru Row)
 18. Vijith Kumar (T. N. Guru Row)
 19. Vinutha K R (T. N. Guru Row)
Bitnami